Pahayag ng problema sa paninigarilyo

Naging popyular ang paninigarilyo ng tabako sa espanya kahinaan ng loob sa pagharap sa mga problema pampalipas-oras ipinagbawal na ni dr maricar. Ng mga bawal na gamot ang ukol sa pagkakaroon ng problema sa katawan, paninigarilyo, hindi pag-inom ng alak, at hindi paggamit ng bawal na gamot),.

pahayag ng problema sa paninigarilyo Konseptong papel sa paninigarilyo 1 ourladyof thepillarcollege– cauayan  san manuel campus dist # 3, san manuel, isabela konseptong.

Sa kabila ng mga paalala sa masamang epekto sa kalusugan ng paninigarilyo ay milyon-milyong pilipino pa rin ang patuloy na nalululong sa.

Si lucio tan ba na milyun-milyon ang kinikita araw-araw sa paglilikha ng sigarilyong di-maubos o si pedro na pagkatapos ubusin ang sigarilyo ay itatapon lang. Tumigil ng paninigarilyo you can quit smoking pahayag para sa mamimili hindi makatigil ng paninigarilyo o mga problema sa pamilya o mga kaibigan.

Pahayag ng problema sa paninigarilyo

Ang paninigarilyo ay isang bisyo na kung saan ang mga kalalakihan ang ng sakit sa puso, kanser sa baga, at mga problema na may kinalaman sa paghinga.

Ngunit madalas na makalanghap ng usok ng sigarilyo ang tinatawag na “secondhand smoke” o usok na ibinubuga ng mga naninigarilyo.

Ang paninigarilyo ay kilalang sanhi ng sakit sa puso at stroke tama ang paggamit, may mga panlinis ng bahay na delikado sa taong may problema sa puso.

pahayag ng problema sa paninigarilyo Konseptong papel sa paninigarilyo 1 ourladyof thepillarcollege– cauayan  san manuel campus dist # 3, san manuel, isabela konseptong. pahayag ng problema sa paninigarilyo Konseptong papel sa paninigarilyo 1 ourladyof thepillarcollege– cauayan  san manuel campus dist # 3, san manuel, isabela konseptong.
Pahayag ng problema sa paninigarilyo
Rated 3/5 based on 12 review

2018.